Ria de Hoop – Training & Communicatie

Training

Een training die aansluit op de praktijk van alle dag. Je geeft zelf sturing aan je leervraag en leerontwikkeling. Je leert vanuit contact, krijgt voorbeelden en gaat deze zelf toepassen. Hiervoor geef ik je de nodige handvatten, zal ik je helpen inspireren en motiveren. Dit doe ik door een spiegel voor te houden en soms licht te confronteren.

Coaching

Coachen is iemands kwaliteiten vrijmaken, zodat hij of zij zo goed mogelijk presenteert. Ik geef trainingen, coaching en advies aan medewerkers, praktijkopleiders, stagebegeleiders, junior docenten en docenten. Hierbij staat het leren centraal. Naast individuele coaching geef ik groepscoaching voor zelfsturende teams en leerafdelingen.

Intervisie

Met intervisie wordt op een procesmatige en taakgerichte manier problemen opgelost.
Het is een ervaringsgerichte en op samen leren gerichte werkwijze. Hierbij staat het stellen van vragen centraal. Deze vragen moeten aansporen tot onderzoek van de ingebrachte situatie. Intervisie kan een onderdeel zijn van een coachingstraject.